Gmina Szczecin posiada 92,81% udziałów w kapitale zakładowym spółki
pozostałe 7,19% posiadają osoby fizyczne i prawne

© copyright 2013 MTS

Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o. o. W LIKWIDACJI
ul. A. Struga 6-8, 70-777 Szczecin, Poland
tel. +48 91 464 44 01
fax +48 91 464 44 02