• Walne Zgromadzenie z uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami umowy Spółki
oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych
• Rada Nadzorcza z uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami umowy Spółki,
Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
• Likwidator z uprawnieniami, obowiązkami i odpowiedzialnością regulowanymi postanowieniami umowy Spółki,
Regulaminu Zarządu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

© copyright 2013 MTS

Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o. o. W LIKWIDACJI
ul. A. Struga 6-8, 70-777 Szczecin, Poland
tel. +48 91 464 44 01
fax +48 91 464 44 02