Przedmiotem działania Spółki jest działalność :

usługowa, wytwórcza i handlowa, prowadzona samodzielnie
lub wspólnie bądź w kooperacji z innymi osobami albo w formie pośrednictwa,
w obrocie krajowym i zagranicznym, a w szczególności:

• organizowanie międzynarodowych oraz krajowych imprez targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą
• organizowanie imprez masowych, plenerowych, balów, bankietów, konferencji, szkoleń
• prowadzenie działalności w zakresie promocji i reklamy w kraju i za granicą,
• organizowanie kongresów - sympozjów, konferencji i seminariów, pokazów
• prowadzenie działalności marketingowej w kraju i za granicą
• wykonywanie usług związanych z organizacją targów, wystaw, kiermaszy i konferencji

© copyright 2013 MTS

Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o. o.
ul. A. Struga 6-8, 70-777 Szczecin, Poland
tel. +48 91 464 44 01
fax +48 91 464 44 02