Zgromadzenie Wspólników


Rada nadzorcza:
W obecnej kadencji Radę stanowią:
● Roman Kopiński - Przewodniczący RN
● Iga Rudawska - Wiceprzewodnicząca RN
● Andrzej Bendig-Wielowiejski – Członek RN


Likwidator:
Likwidatorem spółki jest:
● Małgorzata Lis

© copyright 2013 MTS

Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o. o. W LIKWIDACJI
ul. A. Struga 6-8, 70-777 Szczecin, Poland
tel. +48 91 464 44 01
fax +48 91 464 44 02