Międzynarodowe Targi Szczecińskie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W LIKWIDACJI


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer Rejestru KRS: 0000103835
NIP: 851-010-96-16
Regon: 810521717

Kapitał zakładowy - 10.095.200 zł

Podstawa prawna działań akt założycielski spółki - akt notarialny Repertorium A 5357/1991 z dnia 16.10.1991 rok.

© copyright 2013 MTS

Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o. o. W LIKWIDACJI
ul. A. Struga 6-8, 70-777 Szczecin, Poland
tel. +48 91 464 44 01
fax +48 91 464 44 02